Základní dopravní značky by měly umět i menší děti. Jak je to naučit?