O čem se mluví – svěřenské fondy

O čem se mluví – svěřenské fondy

Termín svěřenecký fond (správně je termín svěřenský fond) rezonuje tuzemskými médii v poslední době zejména díky osobě stávajícího premiéra. O co se ale vlastně jedná?

Co je svěřenský fond

V tuzemsku je jejich založení možné od roku 2014. Svěřenské fondy jsou soubory majetku, které nemají právní subjektivitu. Jsou vyčleněny ke zvláštnímu účelu a drží a spravuje je jmenovaná osoba ve prospěch obmyšleného.

Tolik k oficiální definici. Pod pojmem právní subjektivita nebo též nově právní osobnost se rozumí schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností.

Prakticky to znamená, že fond není svébytně fungující právnickou osobou, ale samostatně existujícím anonymním majetkem. Způsobem fungování bychom ho nejblíže mohli přirovnat k nadaci, přestože zásadně se od něj nadace liší tím, že ta právnickou osobou z pohledu zákona je.

Ve svěřenském fondu tedy figurují tři osoby: Zakladatel, správce a obmyšlený, přičemž správců může být i více a za takových okolností může být správcem i sám zakladatel.

Účel svěřenského fondu

  • soukromý
  • veřejně prospěšný
  • investování pro dosažení zisku

Jak probíhá založení svěřenského fondu

Založení svěřenského fondu lze realizovat tak, že se vyčlení určitá část majetku a tu poté spravuje svěřenský správce. Formálně se jedná o proces poměrně zdlouhavý a nákladný. Status vydávaný pro správu fondu musí mít formu notářského zápisu. 

Původní vlastník majetku kontrolu nad takto vyčleněným majetkem poté ztrácí a již jeho majitelem dále není.

Paradoxně ale majetek na žádného jiného vlastníka nepřechází, stále má pouze výše citovaného správce. Pro příklad si vysvětleme situaci právě na osobě Andreje Babiše. 

Ten byl kvůli střetu zájmů přinucen se vzdát svých dvou hlavních společností holdingu Agorfert a koncernu SynBiol.

Jak probíhá založení svěřenského fondu

Formálně obě převedl právě pod svěřenské fondy. Do rolí správců ustanovil vedoucího právníka Agrofertu Alexeje Bílka a předsedu představenstva holdingu Zbyňka Průšu. 

Těm sekunduje právník Václav Knotek. Trojlístek doplňuje v roli protektora premiérova manželka Monika.

Podle auditu Evropské však je premiér ve střetu zájmů dál. Klíčové lidé ve fondech jsou totiž stále na osobu Andreje Babiše navázaní, mohou plnit jeho pokyny a lze předpokládat, že se premiér po eventuálním ukončení své politické dráhy k tomuto majetku vrátí.

Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto fondu

Nemusíme ovšem figurovat zrovna ve vrcholné politice, aby pro nás svěřenské fondy měly výhody. Zakládají se z mnoha různých důvodů: 

Dokáží zajistit daňovou optimalizaci, používají se pro snížení rizik u investování, lze se s nimi vyhnou dědickému řízení, ochránit majetek, u kterého by hrozilo, že s ním dědici naloží nezodpovědně atd. 

Svěřenský fond může mít také charitativní přesah, lze jej využít i jakožto prostředek pro podporu veřejně prospěšné činnosti.

Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto fondu

I svěřenské fondy mají ale přirozeně svá rizika. Přestože poskytují vysokou míru ochrany majetku, rozhodně nejsou absolutně „neprůstřelné“. Správce svěřenského fondu má poměrně silné pravomoci, může majetkem disponovat. 

V podstatě bychom jeho postavení mohli přirovnat k jednateli obchodní společnosti. Z toho plyne i riziko, že si majetek neoprávněně přisvojí.

Původní zamýšlená funkce fondu se však může vymknout kontrole i bez vědomí jeho správce. Například v okamžiku, pokud by někdo zneužil jeho podpis nebo za situace, že zdravotní stav správci neumožní rozhodovat tak, aby to bylo v souladu se zájmem obmyšlené osoby.

Svěřenské fondy bývají vzhledem k svému nastavení vnímány jako do značné míry kontroverzní nástroj. 

Z pohledu české legislativy při současných podmínkách lze nicméně říci, že nehrozí, aby sloužily k tzv. praní špinavých peněz nebo k daňovým únikům.

Written By
More from PR článek
Automobilové těsnění
Pokud sháníte kvalitní gumové těsnění pro svoji firmu, jste na správné adrese....
Čtěte více
Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *