Interaktivní tabule: způsobily převrat ve výuce? 

Interaktivní tabule: způsobily převrat ve výuce? 

Asi 15 let už se v českém školství setkáváme s interaktivními tabulemi. Ovlivnili výuku? Změnili způsob uvažování pedagogů a studentů?

Interaktivní tabule: proč mají své místo ve školství?

Podstatné je, že interaktivní tabule umí mnohem, mnohem víc. A pokud je v některých školách redukovaná na „projektor“ je to určitě škoda. Základní myšlenkou interaktivních tabulí je probíranou látku přitažlivým způsobem vizualizovat. Výuka se ta stává názornou, vyučující mohou využívat grafy, diagramy, animace, fotografie, ilustrace, videozáznamy, přesouvat a kombinovat objekty. Hlavním benefitem je, že tabule zprostředkovává komunikaci mezi dětmi, vyučujícími a počítačem a v konečném důsledku dokáže změnit jakékoliv nezáživné téma v atraktivní a napínavé dobrodružství. Studenti se budou cítit součástí dění, uloží si poznatky do paměti a vstřebají vjemy rychleji a efektivněji než při klasické výuce.

Papír, sešit vs. poznámky v intranetu – co je trvalejší?

Materiály, s jejichž vytvořením si dali vyučující velkou práci, využívají opakovaně. A stačí drobné aktualizace, podle aktuálních změn v oboru. Studenti zase oceňují, že si nemusí vše zapisovat (jako tomu bylo dříve), ale že texty, které během vyučování vznikají, mohou pedagogové ukládat na intranet a je tak okamžitě dostupný k domácímu studiu. Nejlépe se učí z těch materiálů, které už studenti viděli v hodině.

Učit děti s technologiemi pracovat účelně: nejen ztrácet čas

A o tom interaktivita je – z pasivních konzumentů – tedy těch, kteří chytrá média pouze konzumují (stahování filmů, youtube, sociální sítě) se stávají aktivní, samostatně myslící jedinci, kteří se učí se zprostředkovaným obsahem dál pracovat a konstruktivně ho využívat. A to pod vedením pedagoga, který studentům předává potřebné informace a dovednosti. Možná se najdou školy, nebo vyučující, kteří tuto dnes už zcela běžnou technologii (interaktivní tabuli) vnímají jako něco složitého a těžko uchopitelného. Je to obrovská škoda. Interaktiva má ve školství obrovský potenciál. A pokud máte nějaké nejasnosti, doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří vám rádi poradí, jak hodiny s interaktivní tabulí ve škole koncipovat, poradí vhodné výukové programy i školící techniky.

Osvědčila se kombinace klasické a interaktivní výuky

Nejlepší je kombinovat obojí. Školy ve svých třídách nechávají nejčastěji realizovat řešení, které v sobě kombinuje obojí. Interaktivní tabuli a klasickou tabuli na křídu (nebo fixu) neboli tzv. školní sestavy.  Kdy jedna druhou (interaktivní tu klasickou) skvěle doplňují. Střídání obou také snižuje pocit „nudy“ u studentů. Interaktivní tabuli pak nevnímají jako samozřejmost, ale jako vítaný a oživující doplněk. Aniž by ztráceli kontakt s psaným projevem a například tištěnou knihou.

Written By
More from PR článek
Výhody relaxační a meditační hudby – staňme se harmonií
Celý svět je tvořen vibracemi, těm vibracím, které slyšíme, říkáme zvuk. Zvuk...
Čtěte více
Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *