Vykup podílu nemovitosti – jak zastavit exekutora

Vykup podílu nemovitosti - jak zastavit exekutora

Získali jste jako dědictví podíl na nemovitosti, ale současně víte, že se do ní nikdy stěhovat nebudete? Nebo vás trápí finanční potíže a jste zároveň vlastníkem podílu na nemovitosti?

V podobných případech je vhodné zvážit prodej podílu nemovitosti, který se z různých důvodů jeví jako ideální řešení.

Podíl na nemovitosti často stojí za vznikem vzájemných neshod

Se spoluvlastnickým podílem totiž bývá spojena řada potíží. Velmi časté jsou případy, kdy se spoluvlastníci nejsou schopni navzájem domluvit, jakým způsobem budou nemovitost využívat. Problémy ještě eskalují ve chvíli, kdy se nemohou dohodnout na správě. Jeden ji chce rekonstruovat, ale druhý nemá na rekonstrukci zájem nebo peníze. Obecně platí, že čím více je spoluvlastníků, tím nižší je pravděpodobnost jejich vzájemné dohody.

Při těchto neshodách potom zbytečně vznikají rozepře v rodinách nebo mezi přáteli. Proto je většinou potřeba nesoustředit se na emoce, ale podívat se na věc v číslech. S tím vám pomůže realitní makléř, který k tomu má nejen dostatek zkušeností, ale hlavně potřebné nástroje a možnosti k odpovídajícímu ohodnocení nemovitosti a samotnému podílu.

Zděděný podíl na nemovitosti může být danajským darem

Nejčastěji se nemovitost stane předmětem spoluvlastnictví v důsledku dědictví. Říká se, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly, což v daném případě platí stoprocentně. Podobná dělba nemovitosti často vnáší řadu neshod a hádek i do rodin, kde předtím panovaly idylické vztahy. V takovém případě se jako nejlepší možné řešení jeví prodej podílu na nemovitosti, jímž se předejde možné eskalaci vzájemných neshod. Ještě lepší variantou je prodej celé nemovitosti a využití peněz podle potřeby.

I zde se ne vždy dojde k řešení, že jedna strana vyplatí tu druhou odpovídající částkou tak, aby se nikdo necítil znevýhodněný.

Podíl na nemovitosti a exekuce

Zásadní problém může nastat také v situaci, kdy některý ze spolumajitelů dobře nehospodaří, a ocitne se ve finančních potížích, nebo už v nich dokonce byl před usnesením o dědictví. Případná exekuce uvalená na jednoho ze spoluvlastníků se totiž týká celé nemovitosti, kterou pak následný výherce dražby má právo využívat stejným způsobem, jako další vlastníci. Z toho důvodu je jistě lepší řešit vzniklou situaci co nejdříve, a vyhnout se případným potížím, které významným způsobem sníží cenu za váš podíl při prodeji nemovitosti zatížené exekucí. Navíc nový vlastník moc dobře ví co dělá, a proč podíl nabývá v dražbě. Buď vám pak, jako druhému podílníkovi nabídne k prodeji podíl za mnohem vyšší cenu, nebo začne jednat tak, aby vám znepříjemnil užívání nemovitosti a postupně vás donutil k prodeji vašeho podílu, ovšem značně pod cenou.

K veřejné dražbě by nikdy vlastníci neměli nechat dojít

Vždy je nevýhodné nechat prodej nemovitosti dojít až k veřejné dražbě nařízené soudem. Zde totiž musí prodejce počítat s tím, že bude muset zaplatit odměnu exekutora a náklady spojené s dražbou. K tomu všemu si ještě musíte připočítat 21% DPH. Sice víme, jak zastavit nedobrovolnou dražbu, ale to má pouze odkladný účinek, ke kterému pak musíme dořešit vyplacení závazku z exekuce a náklady exekutora.  Odkup podílu na nemovitosti je proto jednoznačně výhodnějším a levnějším řešením, které přinese větší objem finančních prostředků. Samozřejmě je nutné tento obchod uskutečnit s prověřeným kupcem. K rychlému zajištění kupujícího, který odkoupí váš podíl nebo i celou nemovitost, máme hned několik nástrojů a možností.

Proto se na nás obraťte a co nejdříve v Realityno.cz probereme možné varianty a jejich výsledek, a to přesně podle vaší situace, protože vyčkávat, jak to dopadne, nebo že se to nějak vyřeší, prostě není řešení.

Konzultace k prodeji podílu by měly být poskytovány bezplatně

Jak poznáte, že společnost, které jste se rozhodli prodat svůj spoluvlastnický podíl, je ta pravá? Samozřejmostí by měla být vstřícnost jejích zaměstnanců, kteří vám zodpoví veškeré vaše dotazy a poradí, jak byste měli krok po kroku postupovat. Díky tomu se budete mít možnost seznámit s různými variantami řešení, z nichž si budete moci zvolit tu pravou. Je pochopitelné, že veškeré tyto konzultační služby probíhají bezplatně.

Zátěž na podílu nemusí být nepřekonatelnou překážkou

Není výjimkou, že nemovitost je různým způsobem zatížena. Může se jednat o věcná břemena, zástavní práva, ale také exekuční příkazy. Zde si opět zdatní obchodníci dovedou poradit a sami vyřídí vše potřebné s úřady, exekutorem, bankou i jinými spoluvlastníky. Na vás je, abyste jen podepsali kupní smlouvu a obdrželi odpovídající finanční částku.

Problematika předkupního práva doznala od července 2020 změn

V minulosti mohl představovat prodej spoluvlastnického podílu problém, když jej bylo před prodejem vždy nutné nabídnout dalším spoluvlastníkům. To již v současnosti neplatí, protože novela občanského zákoníku zrušila předkupní právo, takže od 1. července 2020 je povinnost spoluvlastnický podíl před prodejem nabídnout dalším spoluvlastníkům zrušena. Ačkoli od této události uplynuly již takřka dva roky, mnoho lidí stále neví, že může se svým podílem volně nakládat. Odhaduje se, že nemovitostí, které se nachází ve společném vlastnictví, je v České republice několik set tisíc.

Předkupní právo platí u dědictví půl roku od nabytí nemovitosti

Platí pravidlo, že lidí, kteří nabyli svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti před 1. 7. 2020 se i nadále předkupní právo týká a svůj podíl jsou povinni nabídnout před prodejem ostatním spoluvlastníkům. Naopak podíloví spoluvlastníci nemovitosti, kteří tento podíl získali po uvedeném datu, žádné předkupní právo nemusí brát v potaz. Předkupní právo platí nadále v případech, kdy spoluvlastnictví vzniklo v rámci dědictví, a to šest měsíců od jeho vzniku. Posléze zaniká a vlastníci mohou se svými podíly volně disponovat.

V případě rozvodu je při prodeji podílu třeba postupovat rychle a bezbolestně

Velmi nepříjemnou životní zkušenost je bezpochyby rozvod. Již tak vyostřené vztahy mezi manželi se často ještě zhorší v okamžiku, kdy se snaží dohodnout na majetkovém vypořádání. V celé řadě případů jakákoli vzájemná domluva není možná a potom představuje jediné řešení prodej nemovitosti. Jedná se patrně o nejrychlejší a nejpohodlnější řešení. Dnes nepředstavuje velký problém prodat i nemovitost zatíženou hypotékou, když zbytek z prodeje si rozdělí bývalí manželé. Najití vhodného kupce však může být pro laika velmi zdlouhavé a může skončit nejistým výsledkem. Proto je vhodným řešením obrátit se na někoho spolehlivého, kdo má s nákupy podílů na nemovitostech mnohaleté zkušenosti. Prodej se díky tomu nebude neúměrně dlouho protahovat a nebude třeba jitřit čerstvé rány mezi rozvádějícími se expartnery.

Cena podílu na nemovitosti je odvislá od řady kritérií

Prodávající se často ptají, kolik mohou za svůj podíl dostat. Jejich představy přitom bývají značně zkreslené. Vždy záleží na charakteru nemovitosti, ale i na chování, záměrech a postojích jiných spoluvlastníků, jež je třeba brát v potaz při rozhodování o výši ceny. Je pochopitelné, že problematičtí spoluvlastníci cenu nemovitosti výrazným způsobem snižují.

Tags from the story
Written By
More from PR článek
Zdravé potraviny
Zvýšená míra stresu se negativně podepisuje na zdraví každého z nás. Přemýšleli jste...
Čtěte více
Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *