Chybí vám lidi ve výrobě?

Jaká je situace na pracovním trhu

Nezaměstnanost v ČR činí asi 3 %. Co to znamená pro firmy, pro českou ekonomiku jako takovou a jak situaci řešit?

Jaká je situace na pracovním trhu

Bez práce bylo tedy v březnu tohoto roku dle posledních dostupných údajů 227 000 lidí. Volných pracovních míst bylo už 340 000. Nejnižší nezaměstnanost vládne tradičně v Praze, v celorepublikovém měřítku je na tom nejhůře naopak kraj Moravskoslezský a Ústecký.

Zaměstnavatelům chybí tradičně dělníci, řidiči nebo pomocníci ve výrobě. V evidenci úřadu práce jsou přitom často lidé, kteří mají nízké vzdělání – pouze základní nebo nedokončené střední odborné. 

Současně platí, že o nabízená místa zájemci vlastně často ani nestojí. Personalisté napříč obory tak hlásí stále palčivější skutečnost: Nemáme lidi.

S nízkou nezaměstnaností a poptávce po nových zaměstnancích není současně pro řadu lidí problém si práci najít kdykoli. Proto se nebojí v případě nevyhovujících podmínek práci měnit. 

Zmiňovanou výrobu tak charakterizuje i vysoká míra fluktuace, která se týká zejména mladých lidí ve věku kolem dvaceti let.

Nábor pracovních sil v zahraničí

Současný stav sice předznamenává, že tuzemská ekonomika je na tom dobře a je na vzestupu, neboť nezaměstnanost je rekordně nízká. Zároveň však již představuje takovýto vývoj pro další růst ohrožení. 

Firmy totiž nemají kde vzít zaměstnance. Jestliže nechtějí omezit výrobu, musejí hledat i v zahraničí. Stávajícího akutního stavu je si vědoma i vláda, proto dále aktivně podporuje vládními programy tzv. cílenou migraci.

Režim Ostatní státy zaměřený na Mongolsko, Filipíny a Srbsko proto představuje vítanou „injekci“ českým firmám. Stará se totiž o jednodušší dovoz nových zaměstnanců. 

Ti jakožto základní podmínku, aby u nás mohli legálně pracovat, musejí dostat dlouhodobé povolení k pobytu a pracovní povolení. V současné situaci už si nemusejí zajišťovat dlouhodobé vízum.

Nábor pracovních sil v zahraničí

Oboje jim zvládnou zajistit tzv. karta modrá nebo karta zaměstnanecká. Vládní program Režim ostatní státy je pak určen k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí právě o zaměstnanecké karty.

Výhody zahraničních zaměstnanců

Tyto vládní programy započaly v roce 2016 dovozem pracovníků z Ukrajiny a setkaly se s obrovským zájmem. Původní kvóta 20 000 lidí by se měla zvýšit na dokonce dvojnásobek.

A to i přesto, že zaměstnávání cizinců je časově náročné, podle aktuálních informací trvá asi čtyři měsíce než se firmě pořadí dostat nového zaměstnance do ČR, jestliže chce vše zajistit legální cestou. 

Společnosti však ani tehdy nemají jistotu, že si své zaměstnance udrží, ti samozřejmě totiž mohou odejít, k čemuž je nejčastěji přiměje vidina vyšší mzdy jinde.

Hospodářská komora proto volá po zavedení opatření, které by přímo zákonem nařídilo, že cizinec minimálně půl roku práci změnit nesmí. 

Výhody zahraničních zaměstnanců

Pracovní agentury ze zahraničí ústy svých zástupců konstatují, že se snaží v této fázi své klienty přimět k tomu, aby na získané pozici setrvali, alespoň domluvou a apelem na slušnost a vstřícnost. Zahraniční zaměstnanec totiž vygeneruje firmě přirozeně i nemalé výdaje finanční, jestliže o něj stojí.

Pro řadu českých firem se určitě jedná o jedinou vhodnou možnost. Cizinci jsou v mnoha případech jedinou cílovou skupinou, která je ochotná určité typy prací vykonávat. Zejména se jedná o činnosti manuální a stereotypní. Není proto výjimkou, že se v jedné firmě sejdou zástupci hned několika různých národností.

Jak si nábor nových zaměstnanců usnadnit

Podstoupit zdlouhavý proces se vším všudy však není nutné, jestliže formální povinnosti svěříte spolehlivé pracovní agentuře IRS Czech. Ta se na nábor pracovníků v cizině specializuje a je schopná nezbytné náležitosti kompletně zařídit místo vás.

Written By
More from PR článek
Floristika – nový trendy koníček
Floristika se zařazuje do módního oboru, zahrnující veškerou péči, kterou řezané rostliny...
Čtěte více
Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *